Szczyt NATO w Madrycie

W dniach 29-30 czerwca w Madrycie odbywa się szczyt NATO. W trakcie jego trwania przywódcy krajów Sojuszu będą omawiali kwestie i podejmowali decyzję w sześciu głównych obszarach: 

  • Wzmocnienie długofalowych zdolności odstraszania i obrony NATO 
  • Utrzymanie wsparcia dla Ukrainy 
  • Uruchomienie Koncepcji Strategicznej NATO na rok 2022   
  • Wzmocnienie partnerstw i utrzymanie polityki otwartych drzwi 
  • Adaptacja do zagrożeń i wyzwań, niezależnie od ich źródła 
  • Transatlantycka wspólnota i solidarność krajów Sojuszu 

Pełna agenda szczytu dostępna jest TUTAJ. 

29 czerwca głowy państw NATO, biorące udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej przyjęła deklarację szczytu madryckiego, której pełna treść dostępna jest TUTAJ. Do jej decyzji i postulatów działań w obszarze cyber należą m.in. kontynuowanie działań w celu zwiększenia cyberodporności i cyberobrony Ukrainy, znaczące przyspieszenie i wzmocnienie cyberodporności krajów Sojuszu, a także zmiana postawy wobec zagrożeń w sferze cyber na bardziej zdecydowaną w celu budowania zdolności odstraszania. 

Do decyzji podjętych w trakcie szczytu w Madrycie należą także przyjęcie nowej Koncepcji Strategicznej NATO, odnoszącą się do zagrożeń ze strony Rosji, terroryzmu, zagrożeń w domenach cyberprzestrzeni oraz przestrzeni kosmicznej, a także po raz pierwszy ze strony Chin. Na szczycie zainicjowano również Fundusz Innowacji NATO, który ma pomóc Sojuszowi we wzmocnieniu jego zdolności technicznych i w zakresie rozwoju nowych technologii. 

Więcej informacji nt. szczegółów nowej Koncepcji Strategicznej NATO oraz całościowe podsumowanie szczytu NATO w Madrycie w wystąpieniu Sekretarza Generalnego NATO, dostępnym TUTAJ.

Treść Koncepcji Strategicznej NATO na rok 2022 jest dostępna TUTAJ.