Strategia umiejętności OECD: Polska

11 grudnia ukazał się raport OECD „Strategia umiejętności OECD: Polska”, który jest efektem współpracy OECD, MEN i IBE. Raport to przekrojowa, syntetyczna diagnoza stanu rozwiązań dot. mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności w Polsce. Wyniki będą wykorzystane w pracach nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (część ogólna została przyjęta w styczniu 2019, część szczegółowa jest w trakcie opracowania.

Raport wyróżnia cztery obszary priorytetowe – do poprawy:

  • Zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy,
  • Wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych,
  • Wzmocnienie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach,
  • Wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce.

Dokument dostępny pod linkiem.