Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

29 października b.r. premier Mateusz Morawiecki podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki  Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022. Opracowana Strategia ma zawierać opis działań, które będą podnosiły poziom odporności na incydenty, a także poziom bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym, militarnym i prywatnym. W dokumencie zawarto też jakie ma spełniać cele.

Pierwszy cel to rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który ma podlegać systematycznej ocenie. Zostanie także rozbudowany system wymiany o cyberzagrożeniach. Zaplanowana jest również pogłębiona współpraca oraz większa koordynacja działań organów ścigania, co ma wpłynąć na rozwinięcie zdolności do walki z cyberprzestępczością. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie internetowej, w Strategii znalazł się też zapis o bliższej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugim celem jest zwiększenie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych w administracji publicznej i sektorze prywatnym. W tym zapisie chodzi o osiągnięcie zdolności do skutecznego i sprawnego zwalczania skutków incydentów. Do spełnienia tego celu zostaną opracowane Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa, które uregulują wymagania pod względem organizacyjnym i technicznym. Standardy będą dotyczyły m.in. przetwarzania w chmurze i aplikacji mobilnych.

Istotną kwestią Strategii jest także rozwijanie świadomości społecznej o dobrych praktykach w sieci i cyberzagrożeniach.

Wszystkie powyższe działania mają zwiększyć potencjał Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Koordynatorem Strategii jest Minister Cyfryzacji. W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu zostanie opracowany szczegółowy Plan Działań.

Tekst Strategii nie został jeszcze opublikowany.