Stanowisko Rady ws. AI Act

6 grudnia Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Ma to zapewnić bezpieczeństwo i zgodność systemów sztucznej inteligencji wprowadzanych na rynek UE i używanych w Unii z obowiązującym prawem w obszarze praw podstawowych oraz z unijnymi wartościami. Przyjęcie podejścia ogólnego umożliwi Radzie rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim („rozmowy trójstronne”) po tym, jak Parlament przyjmie własne stanowisko. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.