Stanowisko Rady Unii Europejskiej w sprawie aktu o cyberodporności

19 lipca Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie proponowanych przepisów dotyczących horyzontalnych wymogów cyberbezpieczeństwa dla produktów z elementami cyfrowymi (akt o cyberodporności). Zaproponowany przez Komisję we wrześniu 2022 roku akt ma usunąć luki, wyjaśnić powiązania i poprawić spójność obowiązujących przepisów o cyberbezpieczeństwie poprzez zapewnienie, by produkty z elementami cyfrowym stały się bezpieczne na każdym etapie łańcucha dostaw i podczas całego cyklu użytkowania. Rada dokonała poprawek dotyczących m.in. zakresu proponowanych przepisów, obowiązków dotyczących zgłaszania aktywnie wykorzystywanych podatności i incydentów właściwym organom krajowym, elementów dotyczących przewidywanego okresu użytkowania produktów, środków wsparcia dla MŚP oraz deklaracji zgodności. Tego samego dnia projekt CRA został zatwierdzony przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE. Zatwierdzenie go na posiedzeniu całej izby umożliwi przejście to fazy trilogu. Więcej informacji TUTAJ