Stanowisko Rady UE w zakresie przepisów dot. praw pracowników platform internetowych

12 czerwca Rada UE uzgodniła swoje stanowisko w zakresie nowych przepisów w sprawie praw pracowników platform internetowych. Projekt zawiera dwie ważne nowości: (1) umożliwia, by pracownicy platformowi byli automatycznie traktowani (na zasadzie domniemania prawnego) jako zatrudnieni na etat (a nie samozatrudnieni), jeżeli ich stosunek pracy z platformą spełnia przynajmniej 3 z 7 kryteriów podanych w dyrektywie; (2) formułuje pierwsze w UE przepisy o stosowaniu sztucznej inteligencji w miejscu pracy – by pracownicy byli informowani o stosowaniu zautomatyzowanego monitorowania i zautomatyzowanych systemów decyzyjnych. Treść dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych uzgodniony przez Radę znajduje się TUTAJ.