Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie AI Act

14 czerwca Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). Rozporządzenie wprowadza pierwsze w historii zasady dotyczące bezpiecznej i przejrzystej sztucznej inteligencji. Wprowadzone przez PE poprawki obejmują:

  • Rozszerzenie listy zakazanych praktyk w sprawie AI o zakazy natrętnego i dyskryminującego wykorzystania sztucznej inteligencji.
  • Objęcie kategorią systemów wysokiego ryzyka systemów sztucznej inteligencji, które poważnie szkodzą zdrowiu, bezpieczeństwu, prawom podstawowym lub środowisku.
  • Dodanie do listy systemów wysokiego ryzyka systemów sztucznej inteligencji wykorzystywanych do wpływania na wyborców i wyniki wyborów oraz w systemach rekomendacyjnych wykorzystywanych przez platformy mediów społecznościowych.
  • Dodanie wyjątków od niektórych obowiązków w przypadku systemów wykorzystywanych dla działalności badawczej i komponentów AI dostarczanych na licencji open source.
  • Zwiększenie możliwości składania skarg na systemy sztucznej inteligencji. Tekst przyjęty przez PE znajduje się TUTAJ.