Stanowisko Coreper w sprawie zmiany aktu o cyberbezpieczeństwie

15 listopada przedstawiciele państw członkowskich (Coreper) wypracowali wspólne stanowisko w sprawie proponowanej ukierunkowanej zmiany unijnego aktu o cyberbezpieczeństwie z 2019 r. Zmiana ma na celu objęcie europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla „usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa” zasadami określonymi w akcie o cyberbezpieczeństwie. W ten sposób umożliwi ustanawianie europejskich programów certyfikacji dla takich usług. Przyjęty mandat negocjacyjny pozwoli Radzie podjąć rozmowy trójstronne z Parlamentem Europejskim. Więcej na ten temat TUTAJ.