Standaryzacja na rzecz zrównoważonej przyszłości cyfrowej

7 marca, ITU opublikowało artykuł „Standaryzacja na rzecz zrównoważonej przyszłości cyfrowej”. Międzynarodowe standardy, uznawane na całym świecie, są niezbędne, aby technologie w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja (AI) i 5G, w połączeniu z coraz większym wykorzystaniem danych, były dostępne i użyteczne dla każdego i wszędzie. W zeszłym tygodniu zakończyło się Globalne Sympozjum Normalizacyjne, których uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób normy międzynarodowe mogą umożliwić upowszechnienie technologii cyfrowych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) wyznaczonymi przez ONZ na rok 2030. Prelegenci podkreślali rolę nowych technologii, które mogą pomóc w rozwiązaniu trudnych problemów społecznych i gospodarczych. Jednak skuteczne opracowywanie standardów wymaga wkładu wszystkich zainteresowanych stron. Interesariusze transformacji cyfrowej są liczni i zróżnicowani, dlatego tak ważna jest współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji TUTAJ