Środki z projektu Krajowego Planu Odbudowy na transformację cyfrową

Od 26 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy. Polska otrzyma 23,1 miliarda euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 miliarda euro w formie pożyczek. 20% łącznej kwoty wsparcia będzie przeznaczone na cyfryzację. Na zagospodarowanie tych środków jest czas do końca sierpnia 2026 r.

W obszarze transformacji cyfrowych planowane są m.in. takie działania:

    • inwestycje w zakresie szybkiego Internetu,
    • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług bezprzewodowych,
    • monitoring emisji pól elektromagnetycznych,
    • cyfrowa szkoła,
    • działania na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych ma być realizowane m.in. poprzez: budowę sieci siedmiu regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego JST (RegioSOC), budowę systemu sześciu sektorowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe CSIRT oraz podłączenie 385 podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego, centralnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni (System S46).  Więcej informacji TUTAJ.