Sprawozdanie OBWE za 2021r.

Roczne sprawozdanie Sekretarza Generalnego OBWE za rok 2021 zawiera przegląd działalności operacji terenowych, instytucji, jednostek OBWE, a także szwedzkiego przewodnictwa w 2021 roku oraz pracy Organizacji z Azjatyckimi i Śródziemnomorskimi Partnerami Współpracy oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. Pełny raport TUTAJ