Sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, innowacji i badań

27 maja Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, innowacji i badań. Sprawozdanie przedstawia europejskiej osiągnięcia na tle reszty świata (do pobrania). Komisja Europejska opracowała również 11 zaleceń odnoszących się do 3 głównych grup: badania i innowacje na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni dla ludzkości; badania i innowacje na rzecz globalnego przywództwa; badania i innowacje na rzecz gospodarki i społeczeństwa. Celem zaleceń jest zwiększanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, a także wspieranie badań i innowacji na rzecz sprawiedliwej i cyfrowej Europy.