Spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla NATO i UE

14 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla NATO oraz UE na temat cyberzagrożeń. Uczestnicy rozmawiali przede wszystkim o rozwoju cyberzagrożeń oraz możliwościach wspólnej cyberobrony, w tym współpracy i wymiany informacji oraz dzielenia się świadomością sytuacyjną pomiędzy obiema organizacjami. Więcej na ten temat TUTAJ.