Spotkanie przedstawicieli NATO i UE

22 września odbyło się spotkanie przedstawicieli NATO i UE dotyczące pogłębienia współpracy w domenie cyberprzestrzeni. Uczestnicy dyskutowali nad ostatnimi zmianami w zakresie policy w obszarze cyberbezpieczeństwa i cyberobrony, a także zgodzili się co do kontynuowania prac nad zwiększaniem zdolności, świadomości sytuacyjnej oraz zapobiegania, odstraszania i reagowania na cyberzagrożenia w domenie cyber, również w sposób bardziej proaktywny. Więcej na ten temat TUTAJ.