Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO

W dniach 6-7 kwietnia w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. W szczycie uczestniczyli także przedstawiciele z Ukrainy, Gruzji, Finlandii, Szwecji, instytucji UE, Australii, Japonii, Nowej Zelandii oraz Korei Południowej. Uczestnicy z państw Sojuszu uzgodnili wspólne stanowisko odnośnie dalszego wspierania Ukrainy oraz pogłębiania współpracy międzynarodowej z partnerami z różnych regionów świata w obszarze cyberbezpieczeństwa, cyberodporności i nowych technologii.