Spotkanie Grupy Doradczej ENISA

12-13 listopada w Atenach odbyło się spotkanie Grupy Doradczej ENISA. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o Cybersecurity Act, a także analizowano kluczowe rozwiązania zwiększające cyberbezpieczeństwo w kontekście przemysłu, biznesu, środowisk akademickich oraz agencji i organów Unii Europejskiej. Obecna kadencja Grupy Doradczej ENISA zbliża się do końca. Informacje o wyborze nowych członków grupy zostaną opublikowane na stronie internetowej ENISA.