Spotkanie ENISA i grupy ekspertów ECASEC

3 marca br. odbyło się 33. spotkanie ENISA i grupy ekspertów European Competent Authorities for Secure Electronic Communications (ECASEC). Powołana w 2010 roku grupa ekspertów ECASEC (wcześniejsza nazwa ENISA Article 13a Expert Group) opracowuje polityczne wytyczne dla władz europejskich w zakresie wdrażania unijnych przepisów bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Pierwsze w tym roku spotkanie było okazją do dyskusji na temat: incydentów zgłoszonych w 2020 roku, wyników przeprowadzonej przez ENISA w 2020 roku oceny unijnych przepisów bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, Dyrektywy NIS 2, Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej i wstępnego projektu profilu bezpieczeństwa dostawców usług łączności interpersonalnych (NI-ICS) – zwanych także dostawcami Over The Top.

W spotkaniu udział wzięło blisko 60 ekspertów reprezentujących sektor telekomunikacyjny – przedstawiciele państw członkowskich UE i krajów kandydujących, a także przedstawiciele EFTA i EEA. Podczas spotkania odbyło się również głosowanie na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego grupy ekspertów ECASEC. Na dwuletnią kadencję została ponownie wybrana Warna Munzebrock oraz Ahmet Yesilyurt, przedstawiciel niemieckiego organu ds. Bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Kolejne spotkanie grupy ECASEC odbędzie się w czerwcu 2021 roku.