Skoordynowane podejście do wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej w UE

18 października Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie skoordynowanego podejścia do wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej w UE. Propozycja opiera się na 5-punktowym planie na rzecz odpornej infrastruktury krytycznej przedstawionym przez przewodniczącą KE w Parlamencie Europejskim w dniu 5 października. Projekt zalecenia ma na celu przyspieszenie prac na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej w trzech priorytetowych obszarach: gotowości, reagowania i współpracy międzynarodowej. W tym celu przewiduje silniejsze wsparcie i rolę koordynacyjną Komisji w celu zwiększenia gotowości i reagowania na obecne zagrożenia, a także wzmocnioną współpracę między państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi. W projekcie zaznaczono, że należy nadać priorytet rozwoju kluczowych sektorów, tj. energia, infrastruktura cyfrowa, transport i przestrzeń kosmiczna. Projekt zalecenia znajduje się TUTAJ.