Skarga do UODO na ChatGPT

20 września Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o wpłynięciu do tego organu skargi na ChatGPT, w której zarzucono twórcy tego narzędzia m.in. to, że przetwarza dane niezgodnie z prawem, nierzetelnie, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste. Zarzuty mają początek w odpowiedzi ChatuGPT, który na pytanie na temat osoby skarżącego wygenerował nieprawdziwe informacje na jego temat. Więcej informacji TUTAJ.