Sieć 5G: UKE zawiesiło aukcję częstotliwości

16 kwietnia 2020 r. prezes UKE poinformował o zawieszeniu terminu składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Zawieszenie obowiązuje w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

Aukcja miała zostać wznowiona po upływie okresu zawieszenia, lecz prowadzone prace legislacyjne pozwalają przypuszczać, że aukcja może zostać anulowana.

28 kwietnia do Sejmu RP trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt zawierał również zmiany w Prawie telekomunikacyjnym. Dzień później Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował oświadczenie, że zmiany nie były konsultowane z organem.

UKE odniosło się do dwóch istotnych aspektów, dotyczących zawieszonej aukcji 5G.

  • Unieważnienie aukcji 5G z uwagi na wątpliwości prawne w związku z jej zawieszeniem przez Prezesa UKE

UKE poinformowało, że zawiesiło aukcję 16 kwietnia na podstawie zapisów tzw. Ustawy antyCOVID. Nie była to uznaniowa decyzja organu i nie wymagała zmian w dokumentacji aukcyjnej.

  • Brak uwzględnienia w aukcji wymagań cyberbezpieczeństwa

Zdaniem UKE, kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie w decyzjach rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości.

Tymczasem 30 kwietnia, w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy, wprowadzono istotne zmiany dotyczące rynku telekomunikacyjnego, dotyczące m.in. zasad wyłaniania prezesa UKE. W ramach poprawek wprowadzono także zapis, który mówi, że nowe wymagania cyberbezpieczeństwa można zastosować do postępowań rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy. Przepis ten stanowi podstawę do ewentualnego anulowania trwającej aukcji pasma 3,6 GHz.

Anulowanie aukcji może mieć negatywny wpływ na realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, czyli wykorzystanie pasma 3,6 GHz w 2020 roku.

Czytaj więcej: