Rząd USA sprawdza informacje na temat zagrożeń i korzyści związanych z otwartymi modelami AI

Rząd USA rozpoczął konsultacje mające na celu zebranie opinii na takie tematy, jak poziom otwartości, definicja szeroko dostępnych wartości modeli, korzyści i zagrożenia związane z otwartymi modelami oraz rola rządu w ustanawianiu standardów. Więcej informacji TUTAJ