RPO występuje do warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego

13 listopada Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o wystąpieniu skierowanym do warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Pismo dotyczy nowego systemu biletowego w Warszawie, które, w ocenie Rzecznika, może utrudnić korzystanie z komunikacji miejskiej osobom wykluczonym cyfrowo, o ograniczonych kompetencjach cyfrowych czy niechętnych płatnościom bezgotówkowym. RPO podnosi, że regulacją wewnętrzną nie powinno się faktycznie uniemożliwiać opłacenia gotówką przejazdu. Więcej informacji TUTAJ.