Rozszerzenie współpracy na linii NATO-UE

W dniach 10-11 stycznia Sekretarz Generalny NATO oraz Przewodnicząca Komisji Europejskiej odbyli szereg spotkań i dyskusji nad rozszerzeniem współpracy na linii NATO-UE, także w domenie cyberprzestrzeni.

  • 10 stycznia została podpisana przez  J. Stoltenberga, U. von der Leyen oraz C. Michela trzecia Wspólna Deklaracja o współpracy NATO-UE. Podkreśla ona strategiczną wagę współpracy euroatlantyckiej w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze odporności przed zagrożeniami, w tym tych skierowanych przeciwko infrastrukturze krytycznej. W Deklaracji zwrócono także uwagę, że jednym z czynników przyczyniających się do zwiększenia globalnego bezpieczeństwa jest interoperacyjne powiązanie zdolności obronnych Europy z tymi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dokument wymienia konkretne obszary,  w których dzięki dotychczasowej współpracy na linii NATO-UE udało się osiągnąć wymierne rezultaty wpływające na krajobraz bezpieczeństwa – należy do nich m.in. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i w domenie cyberprzestrzeni. Po raz kolejny potępiono rosyjską agresję wobec Ukrainy i podkreślono jak postawa Rosji uwidoczniła potrzebę współpracy euroatlantyckiej w większym wymiarze w celu przeciwdziałania agresywnym działaniom Moskwy. Więcej na ten temat TUTAJ, a treść Deklaracji dostępna jest TUTAJ.
  • 11 stycznia na wspólnej konferencji prasowej Sekretarz Generalny NATO oraz Przewodnicząca KE ogłosili utworzenie grupy zadaniowej odpowiedzialnej za odporność i ochronę infrastruktury krytycznej. Grupa zadaniowa będzie miała za zadanie przede wszystkim wzmocnienie odporności infrastruktury krytycznej, technologii z nią związanej, a także łańcuchów dostaw wobec zagrożeń i podatności. J. Stoltenberg podkreślił, że przeciwdziałanie zagrożeniom skierowanym przeciwko infrastrukturze krytycznej stanowi jeden z kluczowych obszarów wspólnej pracy NATO i UE. Konieczność kontynuowania współpracy szczególnie uwidoczniły ostatnie działania Rosji, która wykorzystuje sektor energetyczny, jak np. sabotaż rurociągu Nord Stream, jako broń. Więcej na ten temat TUTAJ.