Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa zabawek

28 lipca Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, zabawki sprzedawane w UE będą musiały posiadać cyfrowy paszport produktu, zawierający informacje na temat zgodności z przepisami projektowanego rozporządzenia. Nowy system informatyczny będzie sprawdzał cyfrowe paszporty produktów na granicach zewnętrznych Unii. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.