Rozporządzenie o chipach przyjęte przez PE

12 lipca Parlament Europejski przyjął przepisy mające na celu pobudzenie unijnej produkcji chipów.Rozporządzenie o chipach” (Chips Act) ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla inwestycji w chipy w Europie, poprzez przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń i uznanie ich kluczowego znaczenia poprzez tak zwany „highest national significance statute”. Utworzony zostanie mechanizm reagowania kryzysowego, za pomocą którego Komisja będzie oceniać zagrożenia dla dostaw półprzewodników do UE. Wskaźniki wczesnego ostrzegania w państwach członkowskich zostaną wykorzystane do uruchomienia ostrzeżenia o niedoborach w całej UE. Akt musi teraz zostać zatwierdzony przez Radę.