Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel

13 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane.