Rozporządzenie DORA przyjęte przez Radę

28 listopada Rada przyjęła akt w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Ma on zagwarantować odporność sektora finansowego w Europie na poważne zakłócenia swoich operacji. Celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego podmiotów finansowych, takich jak banki oraz firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Tekst rozporządzenia dostępny jest TUTAJ.