Rozpoczna się składanie wniosków tematycznych na IGF 2021