Rozpoczęto proces nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wśród zaproponowanych zmian m.in. włączenie w ustawę przedsiębiorców komunikacji elektronicznej oraz obowiązkowe sektorowe CSIRT.

W dniu 8 września br. rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W projekcie znalazło się wiele ciekawych kwestii:

– obowiązki dla przedsiębiorców komunikacji elektronicznej
– powołanie CSIRT Telco przez ministra właściwego ds. informatyzacji
– obowiązek tworzenia sektorowych CSIRT dla organów właściwych ds. cyberbezpieczeństwa
– rejestr SOC
– rejestr ISAC
– zwiększona rola Pełnomocnika i Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa

Projekt nowelizowanej ustawy jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych