Rosnące obawy związane z podszywaniem się pod sztuczną inteligencję

20 sierpnia. Sztuczna inteligencja i cyberprzestępczość: Rosnące obawy związane z podszywaniem się pod sztuczną inteligencję. Liczba przypadków podszywania się pod sztuczną inteligencję rośnie, a zatem obawy dotyczące jej potencjalnego niewłaściwego wykorzystania i wyzwań dla ram regulacyjnych również rosną.  Przyszły rozwój w zakresie podszywania się pod osoby w czasie rzeczywistym budzi obawy etyczne i potrzebę wprowadzenia solidnych regulacji.  Więcej informacji TUTAJ