Rezolucja ONZ w sprawie programu działania dotyczącego cyberbezpieczeństwa

3 listopada 2022 r. Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjął rezolucję w sprawie programu działania (Plan of Action, PoA) dotyczącego cyberbezpieczeństwa, który będzie obejmował m.in.:

    • Omawianie istniejących i potencjalnych zagrożeń;
    • Promowanie i współpracę z odpowiednimi zainteresowanymi stronami
    • Dokonywanie okresowych przeglądów postępów w realizacji programu działania, a także przyszłych prac programu.

W rezolucji zwrócono się również do sekretarza generalnego o zwrócenie się do państw członkowskich ONZ o opinie na temat zakresu, struktury i treści programu działań, a także na temat prac przygotowawczych i warunków jego utworzenia.  Więcej informacji TUTAJ, pełny tekst rezolucji dostępny TUTAJ.