Rewizja Dyrektywy NIS

Rozpoczął się proces rewizji Dyrektywy NIS, zapowiedziany przez Komisję Europejską w komunikacie z 19 lutego, Shaping Europe’s digital future.

Komisja Europejska rozważa 4 możliwości:
1. Podejście ewolucyjne: wykorzystanie obecnych zapisów i pełne ich wdrożenie.
2. Przygotowanie wytycznych, które doprecyzują obecnie obowiązujące zapisy prawne i wprowadzą większa harmonizację przepisów na poziomie UE.
3. Doprecyzowanie zapisów samej Dyrektywy, w tych miejscach, gdzie istnieje taka konieczność (zmiana treści Dyrektywy).
4. Nowy akt, który zastąpi Dyrektywę i wprowadzi większą harmonizację (być może w formie rozporządzenia).

Zapraszamy do konsultacji Operatorów Usług Kluczowych, Dostawców Usług Cyfrowych i Organy Właściwe.

Warto zabrać głos, zwłaszcza w kontekście ewentualności wprowadzenia rozporządzenia, bo wtedy PCz będą miały o wiele mniejszą dowolność w implementacji przepisów.

Formularz można uzupełnić na stronie Komisji Europejskiej.