Rekomendacje z obszaru policy i inwestycji dla godnej zaufania AI

26 czerwca Grupa Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji opublikowała rekomendacje z obszaru policy i inwestycji dla godnej zaufania Sztucznej Inteligencji (Policy and investment recommendations).

Grupa została powołana w związku z komunikatem Sztuczna Inteligencja dla Europy z 25 kwietnia 2018 r. W jej skład wchodzi 52 niezależnych ekspertów, reprezentantów różnych krajów, przedstawicieli środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu. Zadaniem grupy było opracowanie wytycznych etycznych dla Sztucznej Inteligencji, a także rekomendacji regulacyjnych. Dokument Policy and investment recommendations jest realizacją drugiej części zadania. Wytyczne z zakresu etyki zostały opublikowane 8 kwietnia 2019r.