Rekomendacje w sprawie wdrożenia DSA

18 października Komisja opublikowała zestaw rekomendacji dla państw członkowskich w celu skoordynowania odpowiedzi na rozpowszechnianie i nielegalnych treści, takich jak treści o charakterze terrorystycznym czy mowa nienawiści, zanim doprowadzą one do zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W rekomendacjach Komisja proponuje m.in. wyznaczenie właściwego organu już teraz, zanim upłynie termin na implementację Digital Services Act (czyli przed 17 lutego 2024 r.). Streszczenie dokumentu oraz jego treść dostępne są TUTAJ.