Rekomendacje Komisji w sprawie zwalczania piractwa internetowego w zakresie sportu

4 maja Komisja przyjęła rekomendacje w sprawie zwalczania piractwa internetowego w zakresie sportu i innych wydarzeń na żywo. Skupiają się one wokół trzech obszarów: (1) szybkie rozpatrywanie powiadomień związanych z wydarzeniami na żywo, tj. niezwłoczne podjęcie działań przez dostawców usług hostingowych w celu minimalizowania szkód spowodowanych nielegalnym przesyłaniem strumieniowym w oparciu o DSA; (2) dynamiczne nakazy sądowe: w oparciu o środki przewidziane w dyrektywie w sprawie egzekwowania przepisów; (3) oferty komercyjne i świadomość, tj zalecenie, by organizatorzy i nadawcy wydarzeń na żywo zwiększyli dostępność, przystępność cenową i atrakcyjność ich ofert handlowych, a także prowadzili działania na rzecz wzmacniania świadomości użytkowników na temat legalnych ofert korzystania z tego rodzaju treści. Rekomendacje dostępne są pod TYM linkiem.