Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w UE

26 marca Komisja Europejska wydała rekomendacje dotyczące działań i środków operacyjnych dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G w Unii Europejskiej. Zalecenia skupiają się na analizie zagrożeń w kontekście cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz wzmocnienie środków zapobiegawczych.

W zaleceniu opisano środki operacyjne, które należy wdrożyć na szczeblu krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie do 30 czerwca 2019 roku powinny przeprowadzić analizę ryzyka związanego z technologią 5G i przekazać wnioski Komisji i Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa do 15 lipca 2019 roku. Do 1 października 2019 roku państwa członkowskie wraz z ENISA dokonają skoordynowanej oceny ryzyka w Unii Europejskiej. W związku z tym Grupa Współpracy zapowiedziała uruchomienie grupy roboczej na temat bezpieczeństwa 5G.