Raporty ENISA – eSIM i przetwarzanie brzegowe w 5G

9 marca ENISA opublikowała dwa raporty mające na celu przedstawienie wglądu w wyzwania związane z dwiema technologiami: eSIM oraz mgłą i przetwarzaniem brzegowym w 5G. Jeżeli chodzi o pierwszy raport, zawiera on przegląd technologii eSIM, ocenę potencjału rynkowego w Europie oraz analizuje zidentyfikowane wyzwania bezpieczeństwa i proponowane środki zaradcze. Jak dotąd nie wykryto żadnej poważnej luki technicznej, a jedynie ograniczone zgłoszone naruszenia cyberbezpieczeństwa. Jednak wdrożenie Internetu rzeczy na dużą skalę i późniejszy wzrost wykorzystania eSIM może spowodować wzrost liczby takich incydentów. Z kolei drugi z raportów koncentruje się wokół przeglądu technologii mgły i przetwarzania brzegowego w kontekście 5G, w odniesieniu do ich architektury, atrybutów i aspektów bezpieczeństwa. Przedstawiono w nim również różne podejścia architektoniczne i ich zastosowania. Nakreślono także rozwiązania standaryzacyjne. Raporty dostępne są TUTAJ i TUTAJ.