Raport z wyborów do Parlamentu Europejskiego

19 czerwca Komisja Europejska opublikowała raport z przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (do pobrania). Ubiegłoroczna kampania została określona mianem najbardziej cyfrowej kampanii w historii Unii Europejskiej. Jak wynika z raportu prawie połowa obywateli UE polegała na informacjach dostępnych w Internecie, jako głównym źródle informacji o polityce krajowej i europejskiej. KE zwróciła uwagę na problem dezinformacji i zapowiedziała, że do końca 2020 roku przedstawi Plan działania na rzecz europejskiej demokracji mający przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z ingerencji państw trzecich w europejskie wybory.