Raport „Threat Landscape for Ransomware Attacks”

29 lipca opublikowano ENISA Threat Landscape for Ransomware Attacks. Raport o krajobrazie zagrożeń w zakresie ransomware wskazuje nowe szczegóły incydentów z wykorzystaniem ransomware, które miały miejsce między majem 2021 a czerwcem 2022.

Zgodnie z wynikami badania, ataki z wykorzystaniem ransomware przystosowują się do nowych realiów i ewoluują, stając się bardziej efektywne i powodując więcej szkód .

Raport do pobrania TUTAJ.