Raport ONZ: Roadmap for Digital Cooperation

11 czerwca ONZ opublikowało raport Roadmap for Digital Cooperation. Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, na wydarzeniu promującym publikację dokumentu powiedział, że obecnie technologia rozwija się szybciej niż dotychczas. Niesie to za sobą ogromne możliwości (rozwój opieki medycznej, praca zdalna w biznesie, łączność), ale również zagrożenia (dezinformacja, mowa nienawiści, incydenty cyberbezpieczeństwa).

Raport Roadmap for Digital Cooperation określa plan działania dla wszystkich zainteresowanych stron, które biorą udział w tworzeniu bezpieczniejszego, bardziej sprawiedliwego cyfrowego świata. Raport zawiera 7 podstawowych celów, które należy wykonać już teraz, aby zapewnić w przyszłości korzyści z transformacji cyfrowej dla całego społeczeństwa:

  • Zbudowanie światowej łączności
  • Uznawanie i promowanie cyfrowych dóbr publicznych (danych)
  • Walka z wykluczeniem cyfrowym
  • Budowanie potencjału cyfrowego w każdym kraju
  • Zapewnienie ochrony praw człowieka w erze cyfrowej
  • Stworzenie globalnej wizji rozwoju SI
  • Promowanie zaufania cyfrowego
  • Budowanie efektywnej współpracy cyfrowej

Zalecenia z raportu zostały opracowane na podstawie pracy ekspertów wysokiego panelu ds. współpracy cyfrowej (High-Level Panel on Digital Cooperation), który zakończył swoją działalność w 2019 r.

Raport można pobrać na stronie ONZ: https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf