Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju na 2023 r.

10 lipca ONZ opublikowała Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju na 2023r (Sustainable Development Goals, SDGs). Raport zawiera najnowsze dane za pierwsze półrocze 2023r. Wzywa on społeczność międzynarodową do wypełnienia istniejących luk, kładąc jednocześnie nacisk na wykorzystanie dostępnych technologii, wiedzy i zasobów. Uwzględniono w nim także wpływ kryzysu klimatycznego, wojny na Ukrainie, słabej globalnej gospodarki i skutków pandemii COVID-19, co spowolniło realizację celów zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji TUTAJ, pełny tekst raportu TUTAJ