Raport NATO za 2019r.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg opublikował raport za 2019 rok. W raporcie podkreślono, że cyberbezpieczeństwo jest częścią głównego zadania NATO, jakim jest obrona zbiorowa sojuszników. Podsumowując podjęte w 2019 roku działania dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii wymieniono m.in.:

 • utworzenie Centrum Operacji Cyberprzestrzeni w Belgii, aby zapewnić świadomość sytuacyjną i koordynację działań operacyjnych NATO w cyberprzestrzeni.
 • przyjęcie mapy drogowej dotyczącej nowych i przełomowych technologii, która pomoże uporządkować pracę NATO w kluczowych obszarach, takich jak: przestrzeń kosmiczna, dane, sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne czy technologie kwantowe.
 • uznanie bezpieczeństwa energetycznego za element wspólnego bezpieczeństwa. Podkreślenie, że cyberataki mogą celować w infrastrukturę energetyczną.
 • zaktualizowanie wymagań NATO dotyczących odporności systemów komunikacji cywilnej, takich jak 5G. Wskazano, że sojusznicy muszą mieć niezawodne systemy łączności w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu. Oznacza to m.in.:
  • możliwość przywracania systemów np. po awarii lub zakłóceniach;
  • priorytetowy dostęp organów krajowych do sieci komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • dokładne plany zarządzania ryzykiem i środki łagodzące ryzyko;
  • dzielenie się informacjami.
 • konferencję poświęconą Cyber Defence Pledge w Londynie, która koncentrowała się na edukacji i szkoleniach, w tym na potrzebie zapewnienia lepszej równowagi płci i potrzebie zatrzymania największych talentów.
 • badanie stanu wsparcia wywiadu dla operacji w cyberprzestrzeni wraz ze szczegółową analizą luk oraz zaleceniami. Analizę przeprowadził Zespół ds. polityki cyberprzestrzeni, złożony ze specjalistów wywiadu i analityków z całego NATO.
 • działania w ramach programu NATO Science for Peace and Security. W 2019 roku sfinansowano m.in. 49 projektów współpracy w 22 krajach partnerskich. 18 proc. podjętych projektów dotyczyło cyberbezpieczeństwa, a 20 proc. – zaawansowanych technologii.

Raport dostępny jest tutaj: LINK