Raport ENISY – „Coordinated Vulnerability Disclosure Policies in the EU”

13 kwietnia ENISA przedstawiła raport Coordinated Vulnerability Disclosure Policies in the EU (do pobrania) będący przeglądem krajowych polityk skoordynowanego ujawniania podatności (CVD) w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z danych ENISA wynika, że między poszczególnymi państwami członkowskimi istnieją duże rozbieżności w stopniu dojrzałości polityki CVD. Obecnie w Unii Europejskiej politykę CVD wdrożyły tylko cztery państwa członkowskie.