Raport ENISA Threat Landscape 2020

20 października ENISA przy wsparciu KE, państw członkowskich oraz grupy CTI opublikowała coroczny raport ENISA Threat Landscape (ETL) 2020 (do pobrania). Dokument opisuje najważniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni zidentyfikowane w okresie styczeń 2019 – kwiecień 2020. Tegoroczny raport składa się z 22 części (7 części strategicznych i 15 części szczegółowych).