Rada zatwierdziła konkluzje w sprawie dyplomacji cyfrowej UE

26 czerwca Rada zatwierdziła konkluzje w sprawie dyplomacji cyfrowej UE. Wskazano w nich obszary wymagające intensywniejszych działań, do których zaliczono m.in. wzmocnienie roli i wiodącej pozycji UE i państw członkowskich w międzynarodowym ładzie cyfrowym, wspólną ochronę strategicznych interesów i promowanie humanocentrycznego modelu transformacji cyfrowej. Zwrócono uwagę, że polityka i działania UE w globalnych sprawach cyfrowych powinny być solidniejsze, bardziej strategiczne, spójniejsze i skuteczniejsze. Tekst konkluzji do przeczytania pod TYM LINKIEM.