Rada zatwierdziła akt w sprawie czipów

25 lipca Rada ostatecznie zatwierdziła rozporządzenie wzmacniające europejski ekosystem półprzewodników, znane jako akt w sprawie czipów. To ostatni krok w unijnym procesie legislacyjnym. Po tym jak podpiszą go przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji. Akt w sprawie czipów ma stworzyć warunki do rozwoju europejskiej bazy przemysłowej w dziedzinie półprzewodników, przyciągnąć inwestycje, promować badania naukowe i innowacje oraz przygotować Europę na wszelkie przyszłe kryzysy w zakresie dostaw czipów. Więcej na ten temat TUTAJ.