Rada upoważnia państwa UE do ratyfikacji protokołu dodatkowego do konwencji budapesztańskiej

W ubiegłym tygodniu Rada UE przyjęła decyzję upoważniającą państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie UE, drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości (konwencja budapesztańska) Rady Europy. Protokół poprawi transgraniczny dostęp do elektronicznego materiału dowodowego wykorzystywanego w postępowaniu karnym. Przyczyni się do walki z cyberprzestępczością i innymi formami przestępczości poprzez uproszczenie współpracy między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony osób fizycznych i zgodności z unijnymi normami ochrony danych. Więcej informacji TUTAJ, natomiast tekst protokołu dostępny jest TUTAJ.