Rada przyjmuje dyrektywę NIS2

28 listopada Rada przyjęła przepisy o wysokim wspólnym poziomie cyberbezpieczeństwa w całej UE, zwane dyrektywą NIS2. Zastąpi ona obecnie obowiązującą dyrektywę o bezpieczeństwie sieci i systemów informatycznych (dyrektywę NIS). Celem aktu jest harmonizacja wymogów cyberbezpieczeństwa i wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa w różnych państwach członkowskich. Dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w najbliższych dniach i wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu. Od momentu wejścia dyrektywy w życie państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na wdrożenie jej przepisów do prawa krajowego. Tekst dyrektywy dostępny jest TUTAJ.