Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów o ograniczeniu niektórych skutków kradzieży tożsamości

16 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Głównym celem projektu jest wprowadzenie możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Więcej informacji TUTAJ.