Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów o ograniczeniu niektórych skutków kradzieży tożsamości