Publikacja pt. Seeking Legitimacy: Considerations for Strategic Communications in the Digital Age

Na stronie NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) ukazała się publikacja pt. Seeking Legitimacy: Considerations for Strategic Communications in the Digital Age. Autorzy omawiają w nim wyzwania stojące przed państwami we współczesnym środowisku medialnym w zakresie zwiększenia wiarygodności własnych komunikatów i przekazów, w tym tych z zakresu komunikacji strategicznej. W dokumencie znajduje się także ocena istniejących uwarunkowań prawnych w tym zakresie oraz w jaki sposób era cyfrowa wpływa na wiarygodność i odporność komunikacji strategicznej państw NATO. Tekst dostępny jest TUTAJ.